เทศกาลดนตรีที่ดำเนินมายาวนานที่สุดของหมู่เกาะแชนเนลเทศกาลดนตรีที่ดำเนินมายาวนานที่สุดของหมู่เกาะแชนเนล

0 Comments

เทศกาลดนตรีที่ดำเนินมายาวนานที่สุดของหมู่เกาะแชนเนลได้ประกาศรายชื่อศิลปินมากกว่า 70 รายการจาก Bailiwick of Guernsey งาน Vale Earth Fair เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 และมักจะมีทั้งนักดนตรีท้องถิ่นและนักดนตรีที่มาเยี่ยมเยียน อย่างไรก็ตามเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคผู้จัดงานจึงมุ่งเน้นไปที่วงดนตรีที่จัดแสดงจากเกาะเท่านั้น